Sportrevalidatie

Binnen de sportrevalidatie richten we ons op letsels ten gevolge van sportgerelateerde activiteiten. Dit kunnen acute trauma's zijn, maar ook letsels t.g.v overbelasting.Tijdens de behandeling gaan we na of er onderliggende aspecten zijn die de klacht(en) hebben veroorzaakt. Op die manier zorgen we ervoor dat u na de behandeling sneller en efficiënter uw activiteit terug kunt aanvatten. In overleg met de patiënt stellen we een behandelplan op en stellen we realistische doelen op. Progressief opbouwen van de belasting is hierbij een belangrijke factor, met de focus op een actieve revalidatie, met een gevarieerd aanbod aan oefentherapie specifiek gericht op de noden van de patiënt.

Maak een afspraak

Barbara Dufoor

barbara@reflexx.be

  • Algemene kinesitherapie en revalidatie
  • Manuele therapie
  • Dry needling
  • Sportrevalidatie
Hires Reflexx2 WAL5422