Kinderrevalidatie / Bobath therapie

De kinderrevalidatie bestaat uit verschillende behandelingen, zoals bobath therapie, psychomotoriek, ...

Bobath therapie is er voor kinderen (en volwassenen) met een hersenletsel - aangeboren of niet-aangeboren - maar ook voor kinderen met andere neuromotorische of psychomotorische aandoeningen. Voor hen is (vroege) therapeutische ondersteuning belangrijk. Het zorgt voor een betere levenskwaliteit.

Uw Bobath therapeut behandelt de problemen bij de controle en de sturing van houdingen en bewegingen. De oorzaak is de aansturing vanuit de hersenen en de problemen uiten zich in de motoriek (verhoogde, gestoorde of verminderde spiertonus, gestoorde coördinatie van beweging en houding, evenwicht en steunname). Bij Bobath gaan we ervan uit dat het centraal zenuwstelsel modifieerbaar is, vandaar het belang van een vroege therapeutische aanpak.

Uw therapeut streeft naar een meer normale spierspanning door facilitaties of stimulaties. Zo kan uw kind meer normale bewegingen en dito bewegingspatronen ervaren tijdens oprichting, steunname, beweging en houding (evenwicht). We lokken de meer normale bewegingspatronen uit waardoor uw kind in staat is de omgeving beter te verkennen. Hij/zij zal functioneler worden. Niet alleen het bereiken van de motorische functie is dus belangrijk, maar ook de manier waarop deze functie wordt uitgevoerd.

Het Bobath concept helpt ook de bijkomende othopedische gevolgen van de pathologie, zoals contracturen en orthopedische misvormingen, te voorkomen. Daarnaast zoeken we naar de meest geschikte hulpmiddelen bij het zitten, staan, voortbewegen en bij de ADL-activiteiten (eten, aankleden, ...).

Psychomotoriek kunnen we vertalen als het samengaan van de geest (psyche) en bewegen (motoriek), van denken en doen of handelen. De uitdrukking ‘al doende leert men’ kent iedereen. Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

Een goede ontwikkeling van de motoriek, zoals stappen, lopen, springen, vormt de basis van alle complexere bewegingen zoals het fietsen, zwemmen, turnen,… Ook de fijnmotorische vaardigheden zijn van belang. Psychomotorische therapie richt zich echter niet alleen op het behandelen van fijn -en/of grootmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden als schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en structuratie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, werkhouding, faalangst,… vallen hieronder.

Maak een afspraak

Rebecca Depuydt

rebecca@reflexx.be

  • Bobath therapie
  • Kinderrevalidatie
  • Ademhalingstherapie
  • Schrijfmotoriek
1 Hires Reflexx WAL5344

Laurien Desnyder

laurien@reflexx.be

  • Kinderrevalidatie
  • Bobath therapie
  • Ademhalingstherapie
  • Manuele therapie
  • Schrijfmotoriek
1 Hires Reflexx WAL5111

Floor David

floor@reflexx.be

- Bobath therapeut
- Kinderrevalidatie
- Schrijfmotoriek
- Ademhalingstherapeut

Hires Reflexx WAL4978