Kinderrevalidatie

De kinderrevalidatie bestaat uit verschillende behandelingen, zoals bobath therapie, psychomotoriek, ...

Psychomotoriek kunnen we vertalen als het samengaan van de geest (psyche) en bewegen (motoriek), van denken en doen of handelen. De uitdrukking ‘al doende leert men’ kent iedereen. Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

Een goede ontwikkeling van de motoriek, zoals stappen, lopen, springen, vormt de basis van alle complexere bewegingen zoals het fietsen, zwemmen, turnen,… Ook de fijnmotorische vaardigheden zijn van belang. Psychomotorische therapie richt zich echter niet alleen op het behandelen van fijn -en/of grootmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden als schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en structuratie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, werkhouding, faalangst,… vallen hieronder.

Maak een afspraak

Rebecca Depuydt

rebecca@reflexx.be

  • Bobath therapie
  • Kinderrevalidatie
  • Ademhalingstherapie
  • Schrijfmotoriek
1 Hires Reflexx WAL5344

Laurien Desnyder

laurien@reflexx.be

  • Kinderrevalidatie
  • Bobath therapie
  • Ademhalingstherapie
  • Manuele therapie
  • Schrijfmotoriek
1 Hires Reflexx WAL5111

Floor David

floor@reflexx.be

- Bobath therapeut
- Kinderrevalidatie
- Schrijfmotoriek
- Ademhalingstherapeut

Foto floor

Laura Declercq

laura@reflexx.be

- Algemene kinesitherapie en revalidatie
- Kinderrevalidatie

Laura website